Adoracja Krzyża w piątki Wielkiego Postu oraz koncert Natalii Niemen