Wybierz język

 • Polski
 • Français
Pamiątki
[:pl]Wpisy dotyczące pamiątek zbieranych w ramach programu Popiełuszko - Pamiętam[:]

19 października kard. Kazimierz Nycz w uroczystej koncelebrze sprawował Mszę Świętą w intencji kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mszę poprzedziła procesja do grobu błogosławionego a następnie poświęcenie kaplicy przechowania sutanny, która jest świadectwem męczeństwa księdza Jerzego Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił biskup polowy Józef Guzdek.

Parafia Świętego Stanisława Kostki i działające w jej obrębie Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki starają się o realizację specjalistycznych gablot, w których będę przechowywane przedmioty związane z męczeńską śmiercią księdza Jerzego. Gabloty te umożliwią bezpieczną ekspozycję przedmiotów.

Chcemy stworzyć gabloty, które będą odporne na wszelkie uszkodzenia fizyczne, niepalne, zachowujące kontrolę wilgotności i temperatury, mobilne, podświetlane.

Po analizie kosztów i standardów wykonania przyjęliśmy projekt polskiej formy Vitrum.

Koszt wykonania gablot wynosi 60 tys. zł.

Sfinansowanie gablot powierzamy ludziom, wszystkim tym, dla których osoba księdza Jerzego jest ważna. Można wesprzeć zbiórkę poprzez następujący link: ZBIÓRKA NA REALIZACJĘ GABLOT

Rok 2018, poza tym, że był rokiem wytężonej, parafialnej pracy duszpasterskiej, rokiem szerzenia kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w jego sanktuarium, muzeum i ośrodku dokumentacji, był także rokiem wytężonych działań projektowych, modernizacyjnych, społecznych i gospodarczych:

 • Połowa dachu nawy głównej kościoła została pokryta blachą miedzianą.
 • Wyremontowano sygnaturkę na dachu kościoła.
 • Wyremontowano kolejne cztery filary ogrodzenia parafialnego.
 • Rozebrano szopę po żywej szopce.
 • Dokończono remont przejścia między plebanią a Domem Amicus.
 • Dokonano renowacji krzyża i umieszczono go na ścianie plebanii.
 • Naprawiono instalację oświetlenia na wieży kościoła.
 • Zainstalowano nowe tablice informacyjne na kościele, na plebanii, w muzeum oraz tabliczki na klęcznikach przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki.
 • Dokonano specjalistycznej konserwacji i zabezpieczenia ubrania, które ksiądz Jerzy Popiełuszko miał na sobie w momencie śmierci.
 • Utworzono i uruchomiono instalację dźwiękową w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki, dzięki której można usłyszeć głosy, m. in. pani Marianny Popiełuszko, Prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II.
 • Zakupiono audio przewodniki z nagraniem lektorskim w ośmiu językach, które usprawnią zwiedzanie Muzeum. W wersji po polsku, po muzeum oprowadza aktor Adam Woronowicz, odtwórca roli ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
 • Zainstalowano monitory dotykowe, które w czterech językach prezentują historię życia i kultu księdza Jerzego Popiełuszki.
 • W muzeum zainstalowano także fotokomórkę oraz urządzenie mierzące wilgotność oraz temperaturę. Zakupiono także zestawy nagłaśniające dla przewodników.
 • Zweryfikowano i rozwinięto ewidencję eksponatów muzealnych oraz zakupiono oprogramowanie z atestem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwalające na jeszcze lepsze ich ewidencjonowanie.
 • Opracowano na nowo foldery muzealne, w tym wersje folderów dla obcokrajowców rozwijające wątki z historii Polski.
 • Muzeum księdza Jerzego wzięło udział w Nocy Muzeów oraz w akcji Kulturalny Żoliborz.
 • Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki w roku 2018 przyjęło około 55 tysięcy osób odwiedzających.
 • W Ośrodku Dokumentacji księdza Jerzego Popiełuszki od pół roku trwa digitalizacja zasobów archiwalnych prowadzona przez pięcioosobowy zespół specjalistów pod przewodnictwem merytorycznym profesora Pawła Skibińskiego, jednego najlepszych specjalistów w dziedzinie współczesnej historii Kościoła. W celu digitalizacji do ośrodka zakupiono trzy skanery specjalistyczne oraz sprzęt komputerowy. Do końca 2018 roku wykonano już blisko 65 tysięcy skanów. Poza tym zdigitalizowano nagrania dźwiękowe z zapisem głosu księdza Jerzego, które aktualnie są profesjonalnie oczyszczane w celu udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców.
 • Rozpoczęto realizację nagrań świadków historii życia księdza Jerzego Popiełuszki. Stworzono listę ponad 150 osób będących świadkami oraz dokonano dotychczas siedmiu wielogodzinnych nagrań. W roku 2019 zaplanowane są kolejne.
 • Przeprowadzono pierwszy etap akcji „Popiełuszko Pamiętam” w której wystąpiono z apelem ogólnopolskim o przesyłanie pamiątek po księdzu Jerzym. W wyniku akcji, stworzono listę ponad stu osób posiadających pamiątki oraz kilkudziesięciu miejsc, w których one się znajdują.
 • Przeprowadzono „Fakultety z Wolności” czyli cykl zajęć edukacyjnych dla osób młodych dotyczący życia księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia te prowadzili wybitni historycy tacy jak Ewa Czaczkowska czy prof. Jan Żaryn oraz świadkowie życia księdza Jerzego. Cykl ten będzie kontynuowany w 2019 roku.
 • Parafia Świętego Stanisława Kostki wraz z wydawnictwem JUT, wydała „Księgę Łask otrzymanych za wstawiennictwem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.
 • W Parafii Świętego Stanisława Kostki odbyły się cztery wyjątkowe koncerty: Koncert Wielkopostny, Koncert z okazji imienin księdza Jerzego Popiełuszki, koncert z okazji 8 rocznicy beatyfikacji księdza Jerzego oraz koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
 • W rocznicę imienin, urodzin, beatyfikacji oraz rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w naszym sanktuarium odbyły się specjalne uroczystości. W wydarzeniach tych brali udział liczni wierni. W rocznicę porwania i śmierci księdza Jerzego oraz w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym sanktuarium gościły liczne delegacje środowiskowe oraz delegacje rządowe. Obchody rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego otrzymały patronat Prezydenta RP z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 • W naszym kościele odsłonięto tablicę pamiątkową z wezwaniem w języku polskim i węgierskim, która powstała na prośbę ambasady Węgier w Warszawie a jej poświęcenia dokonał biskup Piotr Jarecki.
 • Jak co roku w Wielkim Poście, ulicami wokół naszego sanktuarium przeszła Ogólnopolska Droga Krzyżowa Świata Pracy.
 • Dom Amicus przez cały rok przyjmował licznych gości, Zorganizowano w nim dużą liczbę wydarzeń kulturalnych, w tym odczyty, promocje książek i koncerty, wydarzeń społecznych, w tym spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydarzeń integracyjnych i okolicznościowych jak konsolacje, śluby czy rocznice.

Z powyższego opisu widać, jak wiele udało się zrobić. Natomiast warto sobie uświadomić, że te prace w wielu wypadkach są kontynuowane w bieżącym roku 2019. Poczyniono już starania, by pozyskać środki na kontynuowanie wymiany poszycia dachu kościoła. Konieczne będzie w przyszłości również pokrycie dachu plebanii. Ponieważ zakres koniecznych remontów jest tak rozległy, nadal będziemy przeznaczać na fundusz remontowy tacę z każdej trzeciej niedzieli miesiąca, a także ofiary tradycyjnie składane przy okazji wizyty duszpasterskiej.

Rok 2019 to rok 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, co wiąże się z prowadzeniem szerokiej działalności popularyzatorskiej i duszpasterskiej dotyczącej postaci błogosławionego. Będziemy przede wszystkim starali się rozwinąć wolontariat osób młodych przy Muzeum i Ośrodku Dokumentacji. Będziemy prowadzili w dalszym ciągu dzieło digitalizacji zbiorów Ośrodka Dokumentacji i rozpoczniemy ich udostępnianie przez nową stronę internetową. Wszelkie te działania polecamy przede wszystkim Bożej Opatrzności, wstawiennictwu księdza Jerzego ale też państwa uwadze i serdecznie zapraszamy was do uczestnictwa w życiu naszej parafii i sanktuarium.

Szczęść Boże!

 

Ks. dr Marcin Brzeziński,

Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki,

Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

 

Trzeciego grudnia, po konserwacji, powróciły do parafii Świętego Stanisława Kostki elementy ubioru, który w momencie śmierci miał na sobie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sutanna, koszula, spodnie ze skórzanym paskiem i buty. Konserwacji poddana została też tkanina, która, w którą owinięto ciało księdza Jerzego po wydobyciu z Wisły, 30 października 1984 roku. Przedmioty te, jako relikwie posiadają bezcenną wartość dla osób wierzących, są także świadectwem niezwykle ważnego wydarzenia w historii Polski. Konserwację z najwyższą dbałością zrealizowały dwie renomowane pracownie. Tkaniny konserwowała pracownia pani Joanny Sielskiej, mająca praktykę w pracy z tkaninami martyrologicznymi, między innymi w Muzeum Auschwitz, czy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Konserwacją przedmiotów skórzanych zajmowała się pracowania Rewars mająca ogromne doświadczenie w pracy z przedmiotami historycznymi.

Podstawowym założeniem konserwacji poza sprawdzeniem stanu tkani, ich ochroną i usunięciem deformacji spowodowanych przechowywaniem, było zachowanie wszelkich śladów będących świadkami użytkowania tkanin oraz tragicznych wydarzeń związanych ze śmiercią księdza Jerzego.

Projekt konserwacji siedmiu przedmiotów został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Dobiega końca pierwszy etap akcji Popiełuszko-Pamiętam, który trwał od września do końca listopada 2018 roku. Dzięki działaniom informacyjnym i promocyjnym udało się dotrzeć do 60 prywatnych posiadaczy pamiątek związanych z ks. Jerzym oraz do wielu instytucji dysponujących specjalistycznymi archiwami, takich jak: IPN, archiwum TVP, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, i innych. Do tej pory przekazano kopie blisko 530 obiektów, min. z NSZZ Solidarność z Gdańska oraz ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Są wśród nich głównie zdjęcia, kopie znaczków pocztowych i wydawnictw okolicznościowych. Kolejnym etapem akcji będzie długotrwały proces pozyskiwania kopii pamiątek oraz prace formalno-prawne.

– Dziękujemy wszystkim, którzy skontaktowali się z nami i udostępnili nam swoje pamiątki. Wierzymy, że akcja ta umożliwi bliższe poznanie ks. Jerzego. Poznanie tych pamiątek pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzać właśnie teraz – mówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził i z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany ze środowiskiem Solidarności i z duszpasterstwem ludzi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Mam nadzieję, że dzięki wsparciu akcji przez Pocztę Polską możliwe będzie jeszcze szersze poznanie życia i działalności Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki – mówi Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej. – W roku 2009 wydaliśmy znaczek upamiętniający 25. rocznicę zamordowania ks. Jerzego, a rok później wydawnictwem filatelistycznym uczciliśmy Jego beatyfikację. Poczta Polska to firma działająca nie tylko dla zysku, w ramach naszej misji społecznej włączamy się do akcji upamiętniających postaci ważne w historii naszego narodu.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu pamiątek związanych z ks. Jerzym Popiełuszko, prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie akcji www.popieluszko-pamietam.pl.

Patronat medialny nad akcją Popiełuszko-Pamiętam objęły: Polskie Radio 1, TVP2, Gość Niedzielny, Niedziela, Stacja7, eKAI.pl, Opoka, Biuletyn IPN oraz Sieci Historii.

14 lat temu twórcy Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki umieścili w pancernej, masywnej gablocie obiekty, które z całą pewnością były świadkami tragedii jaka przed 34 laty spotkała młodego kapłana Archidiecezji Warszawskiej. Kapelan Solidarności, który w latach opresji komunistycznej odprawiał, Msze za Ojczyznę, gromadzące co miesiąc dziesiątki tysięcy ludzi, w październiku 1984 roku został brutalnie zamordowany przez SB a okoliczności tej śmierci do dziś budzą wiele wątpliwości. Jego zmasakrowane ciało obciążone workami z kamieniami zostało wrzucone do Wisły na tamie we Włocławku.

Koszula, spodnie ze skórzanym paskiem i buty, wyglądają jak by kilka dni temu wyjęto je z rzecznego mułu. Są zabłocone, brudne, zniszczone. Żeby otworzyć pancerną, muzealną gablotę, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa, potrzeba było godzinnej pracy trzech osób. Sutanna, którą miał na sobie w momencie śmierci ksiądz Jerzy, przechowywyana poza ekspozycją, piach i muł miała tylko w kieszeniach, jest jednak podarta i poszarpana. Ktoś musiał ją oczyścić z zabrudzeń, jakie ma na sobie reszta ubrań – mówi konserwator dzieł sztuki, współpracująca wcześniej z Muzeum Auschwitz i Muzeum Powstania Warszawskiego. Przedmioty te kryją w sobie całą opowieść – dodaje specjalistka prowadząca prace konserwatorskie przy bezcennych relikwiach. Metka na koszuli jest amerykańska. Spodnie są niezwykle precyzyjnie uszyte na miarę, w taki sposób, w jaki dziś rzadko się to robi. Sutanna nosi na przykład ślad jakiegoś długo wpiętego metalowego przedmiotu, na przykład znaczka. Znaczek ten jednak musiał być wpięty w połać wewnętrzną stroju – więc był widoczny tylko dla samego księdza. Buty są bardzo dobrej jakości, jednak ich podeszwy są mocno schodzone i zużyte.

Przedmioty opuściły już pracownię mikrobiologiczną, w której badano ich stan zachowania. Na szczęście stan ten nie jest poważny. Zawilgocenie i drobnoustroje nie wywołały wielkich szkód w tkaninach. Aktualnie obiekty te są w pracowni konserwatorskiej. Prace prowadzone są tak, aby zabezpieczyć przedmioty przed destrukcyjnym wpływem czasu, żeby usunąć deformacje powstałe wskutek długotrwałego przechowywania na ekspozycji i żeby nie naruszyć w żaden sposób śladów, jakie w sobie noszą.

Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, w którego zbiorach znajdują się te eksponaty, jest wielką opowieścią o najwyższej cenie o tym jaką posiada ludzka godność i wolność oraz Ewangelia. Opowieść ta poprowadzona jest przez powojenną historię Polski. Ornat Prymasa Wyszyńskiego, reprodukcje postulatów Solidarności czy kartki na produkty żywnościowe nadają kontekst podróży przez kolejne dziesięciolecia tej opowieści. Do inscenizacji domu księdza Jerzego wchodzi się przez oryginalne drzwi z domu, w którym się urodził. Na wystawie można zobaczyć jego przedmioty osobiste oraz watykańską księgę beatyfikacyjną. Przestrzeń ta, która posiada siłę oryginalnych eksponatów, już od grudnia będzie również wypełniona dźwiękiem. Będzie można tam usłyszeć głos Kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki… ale też pani Marianny Popiełuszko, mamy księdza a także formułę beatyfikacyjną wypowiedzianą na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Zarówno konserwacja 7 obiektów ze zbiorów Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki jak i instalacja dźwiękowa w Muzeum, dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Pamiątki związane z legendarnym patronem Solidarności, zostały przekazane Ośrodkowi Dokumentacji, Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które jest organizatorem akcji. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest tej akcji partnerem strategicznym.

Jest to pierwsza instytucja, która zdecydowała się na przeprowadzenie kwerendy w swoich archiwach, w celu odszukania pamiątek związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Zbiory Ośrodka Dokumentacji wzbogacą się o obiekty, które udało się pozyskać w ramach akcji w województwie śląskim oraz kopie eksponatów znajdujących się w posiadaniu ŚCWIS.

Włączamy się w akcję, która ma na celu popularyzację pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce – człowieku, który oddał życie za wolność i który był wzorem cnót kapłańskich oraz postawy życiowej. Akcja prowadzona przez Ośrodek Dokumentacji, Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zapobiegnie także rozproszeniu się materiałów związanych z kapelanem „Solidarności”, co ułatwi pracę naukowcom i badaczom jego życia i spuścizny – mówi Robert Ciupa dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty, jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby.

Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie terazmówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził i z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany ze środowiskiem Solidarności i z duszpasterstwem ludzi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku, w ramach swojej posługi był również w Katowicach. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska.

Honorowy patronat nad akcją objął ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie akcji www.popieluszko-pamietam.pl

Rozpoczęła się ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty, jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.

Wierzymy, że dzięki tej akcji, będzie możliwe jeszcze bliższe poznanie ks. Jerzego Popiełuszko. W domowych archiwach mogą znajdować się nieznane dotąd listy, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie terazpowiedział ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Poczta Polska włącza się do akcji zbierania listów i innych pamiątek po kapelanie Solidarności – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej. – W roku 2009 wydaliśmy znaczek upamiętniający 25. rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, a rok później wydawnictwem filatelistycznym uczciliśmy Jego beatyfikację. Poczta Polska to firma działająca nie tylko dla zysku, w ramach naszej misji społecznej włączamy się do akcji upamiętniających postaci ważne w historii naszego narodu.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, który w specjalnym liście zachęcił co do wsparcia akcji oraz do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.

Zachęcam gorąco do wsparcia akcji „Popiełuszko-Pamiętam”, nagłośnienia jej w mediach, przekazywania informacji o niej. Zachęcam do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Jest to pierwsze działanie na tak dużą skalę. Dzięki niemu, będziemy mogli poznać jeszcze lepiej, tak ważną w historii Polski osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.”

Patronat medialny nad akcją Popiełuszko-Pamiętam objęły: Polskie Radio 1, TVP2, Gość Niedzielny, Niedziela, Stacja7, eKAI.pl, Opoka, Biuletyn IPN oraz Sieci Historii.