Wybierz język

  • Polski
  • Français
Wspólnoty

Nasza nowo powstała grupa modlitewno-formacyjna jest propozycją dla małżeństw sakramentalnych, które pragną budować swoją małżeńską jedność w oparciu
o doświadczenie Bożej Miłości we wszystkich dziedzinach swojego życia.
Poprzez modlitwę uwielbienia, medytację Słowa Bożego i naśladowanie Jezusa Chrystusa w codzienności chcemy dać się napełnić jedynym prawdziwym i trwałym Pokojem – Shalom, którego może udzielić tylko Bóg. Pokój ten pragniemy wnosić
do naszych domów, rodzin, miejsc pracy i wszystkich środowisk, w których żyjemy, wierząc, że przemiana świata zaczyna się od przemiany pojedynczych serc.

Fundament naszej duchowości stanowi fragment Ewangelii wg św. Jana 20, 19-28:

2

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!».
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!».
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją]
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!».

Formacja małżonków

Droga naszej formacji rozpoczyna się od osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym i jest pogłębiana poprzez studium Słowa Bożego i doktryny Kościoła katolickiego, modlitwę, liturgię, sakramenty, doświadczenie wspólnoty, działania ewangelizacyjne oraz nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Inspirujemy się m.in. życiem i duchowością św. Franciszka z Asyżu, św. Teresy
z Awili oraz św. Jana Pawła II.

Formacja dzieci

W niedalekiej przyszłości planujemy utworzyć grupę formacyjną dla naszych dzieci.

Kontakt z nami

6

Małżonkowie spotykają się w parafii św. St. Kostki w każdy czwartek o godz. 19:15
w sali św. o. Pio na plebanii.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zorganizowanie na miejscu opieki dla dzieci.
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: kd.osinscy@gmail.com
Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: Katolicka Wspólnota Małżeństw
___________________________________________________________________

Grupa dla małżeństw jest częścią Dzieła Shalom prowadzonego przez Katolicką Wspólnotę Shalom z Brazylii. Powstała ona w 1982 r. jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do tego kraju, a w 2012 r. została zatwierdzona przez Kościół katolicki jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Misją wspólnoty jest pomoc Kościołowi w jego działaniach ewangelizacyjnych.

Więcej na: www.comshalom.org