Wybierz język

 • Polski
 • Français
Z życia sanktuarium

Komisja Krajowa i Region Mazowsze NSZZ Solidarność, Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej i Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej ulicami warszawskiego Żoliborza w piątek 12 kwietnia o godzinie 17:00.

Od grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki krzyż będą nieśli: Hutnicy, Kolejarze, Górnicy, Stoczniowcy, Służba Zdrowia, Strażacy, Straż Miejska, Służba przy grobie ks. Jerzego, Energetycy, Policjanci, Żołnierze, Nauczyciele, Krajowa Sekcja Kobiet, Komisja Krajowa i Regiony NSZZ Solidarność, Młodzież.

W drodze Krzyżowej biorą udział poczty sztandarowe, orkiestra, harcerze, duszpasterze i wierni.

Poczty Sztandarowe zbierają się 12 kwietnia o godzinie 16:30 przed Domem Pielgrzyma „Amicus”.

Sierżant Arturo Guzman z amerykańskiego kontyngentu wojsk NATO po wizycie w Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, zostawił wyjątkową pamiątkę. Sierżant Guzman w 2010 roku służył z misją w Iraku. Stracił tam bliskiego mu żołnierza. Otrzymał także odznakę za męstwo. Amerykański żołnierz pozostawił swoja odznakę w Muzeum. Odznakę sierżanta Arturo Guzmana będzie można niebawem oglądać w Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.

22 marca o godzinie 15:30 ks. Zygmunt Słomski, proboszcz parafii pw. B. Doroty z Mątew w diecezji Gdańskiej wraz z kilkuosobową delegacją parafian przed grobem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki odebrał krzyż z jego relikwiami. Wśród parafian gdańskich był pan Marian Krzaklewski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w Brukseli, koordynator ds. prawa UE w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ksiądz Zygmunt Słomski poznał księdza Jerzego w Gdańsku, w czasie kiedy był neoprezbiterem.

 • 1

 

Pomysłodawcą Mszy Świętych za Ojczyznę był ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, który rozpoczął ich odprawianie na jesieni 1981 roku. Od 28 lutego 1982 roku do 30 września 1984 roku przewodniczył im ks. Jerzy Popiełuszko.

W okresie stanu wojennego oraz po jego zakończeniu w liturgiach, które stanowiły przestrzeń wolności w okresie zniewolenia uczestniczyły każdorazowo dziesiątki tysięcy osób.

Od czasu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, Msze Święte za Ojczyznę odprawiane są nieprzerwanie. Tak jak kiedyś, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18:00.

27 stycznia 2019 r. Mszy Świętej za Ojczyznę będzie przewodniczył i homilię wygłosi, ks. Marek Gancarczyk, były redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, obecnie redaktor serwisu www.opoka.org.pl

Rok 2018, poza tym, że był rokiem wytężonej, parafialnej pracy duszpasterskiej, rokiem szerzenia kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w jego sanktuarium, muzeum i ośrodku dokumentacji, był także rokiem wytężonych działań projektowych, modernizacyjnych, społecznych i gospodarczych:

 • Połowa dachu nawy głównej kościoła została pokryta blachą miedzianą.
 • Wyremontowano sygnaturkę na dachu kościoła.
 • Wyremontowano kolejne cztery filary ogrodzenia parafialnego.
 • Rozebrano szopę po żywej szopce.
 • Dokończono remont przejścia między plebanią a Domem Amicus.
 • Dokonano renowacji krzyża i umieszczono go na ścianie plebanii.
 • Naprawiono instalację oświetlenia na wieży kościoła.
 • Zainstalowano nowe tablice informacyjne na kościele, na plebanii, w muzeum oraz tabliczki na klęcznikach przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki.
 • Dokonano specjalistycznej konserwacji i zabezpieczenia ubrania, które ksiądz Jerzy Popiełuszko miał na sobie w momencie śmierci.
 • Utworzono i uruchomiono instalację dźwiękową w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki, dzięki której można usłyszeć głosy, m. in. pani Marianny Popiełuszko, Prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II.
 • Zakupiono audio przewodniki z nagraniem lektorskim w ośmiu językach, które usprawnią zwiedzanie Muzeum. W wersji po polsku, po muzeum oprowadza aktor Adam Woronowicz, odtwórca roli ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
 • Zainstalowano monitory dotykowe, które w czterech językach prezentują historię życia i kultu księdza Jerzego Popiełuszki.
 • W muzeum zainstalowano także fotokomórkę oraz urządzenie mierzące wilgotność oraz temperaturę. Zakupiono także zestawy nagłaśniające dla przewodników.
 • Zweryfikowano i rozwinięto ewidencję eksponatów muzealnych oraz zakupiono oprogramowanie z atestem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwalające na jeszcze lepsze ich ewidencjonowanie.
 • Opracowano na nowo foldery muzealne, w tym wersje folderów dla obcokrajowców rozwijające wątki z historii Polski.
 • Muzeum księdza Jerzego wzięło udział w Nocy Muzeów oraz w akcji Kulturalny Żoliborz.
 • Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki w roku 2018 przyjęło około 55 tysięcy osób odwiedzających.
 • W Ośrodku Dokumentacji księdza Jerzego Popiełuszki od pół roku trwa digitalizacja zasobów archiwalnych prowadzona przez pięcioosobowy zespół specjalistów pod przewodnictwem merytorycznym profesora Pawła Skibińskiego, jednego najlepszych specjalistów w dziedzinie współczesnej historii Kościoła. W celu digitalizacji do ośrodka zakupiono trzy skanery specjalistyczne oraz sprzęt komputerowy. Do końca 2018 roku wykonano już blisko 65 tysięcy skanów. Poza tym zdigitalizowano nagrania dźwiękowe z zapisem głosu księdza Jerzego, które aktualnie są profesjonalnie oczyszczane w celu udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców.
 • Rozpoczęto realizację nagrań świadków historii życia księdza Jerzego Popiełuszki. Stworzono listę ponad 150 osób będących świadkami oraz dokonano dotychczas siedmiu wielogodzinnych nagrań. W roku 2019 zaplanowane są kolejne.
 • Przeprowadzono pierwszy etap akcji „Popiełuszko Pamiętam” w której wystąpiono z apelem ogólnopolskim o przesyłanie pamiątek po księdzu Jerzym. W wyniku akcji, stworzono listę ponad stu osób posiadających pamiątki oraz kilkudziesięciu miejsc, w których one się znajdują.
 • Przeprowadzono „Fakultety z Wolności” czyli cykl zajęć edukacyjnych dla osób młodych dotyczący życia księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia te prowadzili wybitni historycy tacy jak Ewa Czaczkowska czy prof. Jan Żaryn oraz świadkowie życia księdza Jerzego. Cykl ten będzie kontynuowany w 2019 roku.
 • Parafia Świętego Stanisława Kostki wraz z wydawnictwem JUT, wydała „Księgę Łask otrzymanych za wstawiennictwem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.
 • W Parafii Świętego Stanisława Kostki odbyły się cztery wyjątkowe koncerty: Koncert Wielkopostny, Koncert z okazji imienin księdza Jerzego Popiełuszki, koncert z okazji 8 rocznicy beatyfikacji księdza Jerzego oraz koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
 • W rocznicę imienin, urodzin, beatyfikacji oraz rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w naszym sanktuarium odbyły się specjalne uroczystości. W wydarzeniach tych brali udział liczni wierni. W rocznicę porwania i śmierci księdza Jerzego oraz w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym sanktuarium gościły liczne delegacje środowiskowe oraz delegacje rządowe. Obchody rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego otrzymały patronat Prezydenta RP z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 • W naszym kościele odsłonięto tablicę pamiątkową z wezwaniem w języku polskim i węgierskim, która powstała na prośbę ambasady Węgier w Warszawie a jej poświęcenia dokonał biskup Piotr Jarecki.
 • Jak co roku w Wielkim Poście, ulicami wokół naszego sanktuarium przeszła Ogólnopolska Droga Krzyżowa Świata Pracy.
 • Dom Amicus przez cały rok przyjmował licznych gości, Zorganizowano w nim dużą liczbę wydarzeń kulturalnych, w tym odczyty, promocje książek i koncerty, wydarzeń społecznych, w tym spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydarzeń integracyjnych i okolicznościowych jak konsolacje, śluby czy rocznice.

Z powyższego opisu widać, jak wiele udało się zrobić. Natomiast warto sobie uświadomić, że te prace w wielu wypadkach są kontynuowane w bieżącym roku 2019. Poczyniono już starania, by pozyskać środki na kontynuowanie wymiany poszycia dachu kościoła. Konieczne będzie w przyszłości również pokrycie dachu plebanii. Ponieważ zakres koniecznych remontów jest tak rozległy, nadal będziemy przeznaczać na fundusz remontowy tacę z każdej trzeciej niedzieli miesiąca, a także ofiary tradycyjnie składane przy okazji wizyty duszpasterskiej.

Rok 2019 to rok 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, co wiąże się z prowadzeniem szerokiej działalności popularyzatorskiej i duszpasterskiej dotyczącej postaci błogosławionego. Będziemy przede wszystkim starali się rozwinąć wolontariat osób młodych przy Muzeum i Ośrodku Dokumentacji. Będziemy prowadzili w dalszym ciągu dzieło digitalizacji zbiorów Ośrodka Dokumentacji i rozpoczniemy ich udostępnianie przez nową stronę internetową. Wszelkie te działania polecamy przede wszystkim Bożej Opatrzności, wstawiennictwu księdza Jerzego ale też państwa uwadze i serdecznie zapraszamy was do uczestnictwa w życiu naszej parafii i sanktuarium.

Szczęść Boże!

 

Ks. dr Marcin Brzeziński,

Proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki,

Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

 

Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki wzbogaciło się o instalację nagłośnieniową. Można dzięki niej w bardziej żywy sposób odebrać ekspozycję muzealną. Wchodząc w świat sporu ideologii komunizmu z Kościołem w latach powojennych, możemy usłyszeć głos Józefa Cyrankiewicza, kardynała Wyszyńskiego czy Jana Pawła II. W sali opowiadającej o dzieciństwie księdza Jerzego, usłyszymy głos mamy księdza, Pani Marianny Popiełuszko. W sali opowiadającej o pobycie błogosławionego w seminarium i w wojsku, spotkamy się z głosem kleryków seminarium warszawskiego, odmawiających różaniec. W przestrzeni opowiadającej o stanie wojennym i o porwaniu księdza Jerzego, usłyszymy dekret ogłaszający stan wojenny oraz słowa męczennika mówiące błędnej drodze przemocy.

W sali poświęconej pamięci o księdzu Jerzym przemówi do nas głos Jana Pawła II, podkreślający znaczenie ofiary kapłana – męczennika. W sali beatyfikacyjnej zaś, usłyszymy dekret beatyfikacyjny odczytany przez kardynała Angelo Amato na Placu Piłsudskiego w czerwcu 2010 roku.

Projekt Modernizacji Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Trzeciego grudnia, po konserwacji, powróciły do parafii Świętego Stanisława Kostki elementy ubioru, który w momencie śmierci miał na sobie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sutanna, koszula, spodnie ze skórzanym paskiem i buty. Konserwacji poddana została też tkanina, która, w którą owinięto ciało księdza Jerzego po wydobyciu z Wisły, 30 października 1984 roku. Przedmioty te, jako relikwie posiadają bezcenną wartość dla osób wierzących, są także świadectwem niezwykle ważnego wydarzenia w historii Polski. Konserwację z najwyższą dbałością zrealizowały dwie renomowane pracownie. Tkaniny konserwowała pracownia pani Joanny Sielskiej, mająca praktykę w pracy z tkaninami martyrologicznymi, między innymi w Muzeum Auschwitz, czy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Konserwacją przedmiotów skórzanych zajmowała się pracowania Rewars mająca ogromne doświadczenie w pracy z przedmiotami historycznymi.

Podstawowym założeniem konserwacji poza sprawdzeniem stanu tkani, ich ochroną i usunięciem deformacji spowodowanych przechowywaniem, było zachowanie wszelkich śladów będących świadkami użytkowania tkanin oraz tragicznych wydarzeń związanych ze śmiercią księdza Jerzego.

Projekt konserwacji siedmiu przedmiotów został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.