(Polski) 14 września – koncert LITANIA WOLNOŚCI z udziałem Adama Woronowicza