(Polski) Litania Wolności w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego