(Polski) Poświęcenie kaplicy przechowania relikwii sutanny księdza Jerzego Popiełuszki