Sanktuarium

Sanktuarium

[ultimate_heading main_heading= »Z historii parafii » heading_tag= »h2″ alignment= »center » spacer= »line_only » spacer_position= »bottom » spacer_img_width= »48″ line_style= »solid » line_height= »2″ line_color= »#376199″ icon_type= »selector » icon_size= »32″ icon_style= »none » icon_color_border= »#333333″ icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ img_width= »48″ line_icon_fixer= »10″ main_heading_color= »#376199″ main_heading_font_size= »desktop:35px; »]
[icon_timeline timeline_style= »csstime » timeline_line_style= »dotted »][icon_timeline_item time_title= »25 grudnia 1927 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]

25 grudnia 1927 r. – parafia św. Stanisława Kostki została erygowana

przez ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »16 listopada 1930 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]16 listopada 1930 r. – poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. Kard. Aleksandra Kakowskiego.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »7 września 1963 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]7 września 1963 r. – konsekracja kościoła przez ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »19 października 1984 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]19 października 1984 r. – porwanie i męczeńska śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki

ks jerzy[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »3 listopada 1984 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]3 listopada 1984 r. – pogrzeb Ks. Jerzego Popiełuszki.

pogrzeb[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »14 czerwca 1987 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]14 czerwca 1987 r. – przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki modli się Ojciec Święty Jan Paweł II.

Modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popie³uszki[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »16 października 2004 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]16 października 2004 r. – poświęcenie i otwarcie Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki pod kościołem.

muzeum[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »6 czerwca 2010 r. » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]

6 czerwca 2010 r. – beatyfikacja Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na placu Piłsudskiego w Warszawie

Popiełuszko Jerzy ks błog portret beatyfikacyjny m[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title= »20 września 2014 r » icon_type= »noicon » img_width= »48″ icon_size= »32″ icon_color= »#de5034″ icon_style= »circle » icon_color_bg= »#ffffff » icon_color_border= »#dbdbdb » icon_border_size= »1″ icon_border_radius= »500″ icon_border_spacing= »50″ time_read_text= »Read More »]20 września 2014 r. – otwarcie procesu kanonizacyjnego Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Francji.[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

Powstanie parafii Św. Stanisława Kostki wiąże się z włączeniem w 1916 roku do obszaru  Warszawy terenów przylegających do Cytadeli warszawskiej, oraz szybkim procesem zabudowy domami mieszkalnymi terenu dzisiejszego Żoliborza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Intensywna zabudowa trwała od 1921 roku i w ciągu lat XX-lecia, doprowadziła do powstania dzielnicy dla 40 000 mieszkańców. Oczywista stała się zatem konieczność zapewnienia opieki duszpasterskiej mieszkańcom Żoliborza. W 1924 roku, z inicjatywy ks. Klemensa Cyrulińskiego i jego staraniem powstała drewniana kaplica. Nieco później został wybudowany większy drewniany kościółek (według projektu inż. Stanisława Rodowicza).

18 grudnia 1927 r., podczas uroczystej Mszy św., odczytany został dekret ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, którym ówczesny Metropolita erygował pierwszą na Żoliborzu parafię noszącą tytuł kanoniczny św. Stanisława Kostki. Akt erekcyjny uzyskał moc prawną 25 grudnia 1927 r.

Dzięki staraniom pierwszego proboszcza, ks. Klemensa Cyrulińskiego, w 1928 r., parafia zakupiła od Skarbu Państwa plac, na którym miała rozpocząć się budowa dużej murowanej świątyni i plebanii. Autorem projektu kościoła był architekt inż. Łukasz Wolski. 16 listopada 1930 roku kard. Aleksander Kakowski, w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego, poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół.

Ksiądz Proboszcz Klemens Cyruliński zbierał materiały budowlane na budowę kościoła. Jego następca, ks. Jan Niemira, który był proboszczem w latach 1930-1933, położył fundamenty kościoła. Kolejny proboszcz ks. dr Stefan Ugniewski (proboszcz w latach 1933 – 1974) wybudował kościół i plebanię. Przed wybuchem wojny nie ukończono całkowicie kościoła, tak że prace wykończeniowe w jego wnętrzu trwały mimo wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie, przeprowadzono kapitalny remont kościoła. Przebudowano wówczas jego elewację frontową i wieże. Autorem projektu był architekt prof. inż. Edgar Norwerth. Konsekracji odbudowanej świątyni dokonał 7 września 1963 roku Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski, który w mensie wielkiego ołtarza umieścił relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Andrzeja Boboli. W żoliborskim kościele Prymas Tysiąclecia rozpoczął 21 czerwca 1966 roku obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Archidiecezji Warszawskiej.

W czasach komunistycznej propagandy kłamstwa i terroru, kościół św. Stanisława Kostki stał się bastionem prawdy o polskiej historii współczesnej. Patriotyczny nastrój świątyni i otoczenia tworzył ks. prałat Teofil Bogucki, który został proboszczem parafii w 1974 roku. Z jego inicjatywy na murze kościoła, po wschodniej stronie, od ulicy Felińskiego, powstała ściana pamięci narodowej – Ściana Poległych, poświęcona w 1975 roku, na której zgromadzone zostały tablice upamiętniające Polaków walczących i poległych podczas II wojny światowej pod wymownym hasłem BÓG i OJCZYZNA. Ofiarom obozów koncentracyjnych ks. prałat Bogucki poświęcił odrębne tablice.

W lutym 1981 roku ks. Bogucki zainicjował odprawianie w ostatnią niedzielę miesiąca Mszy Świętych w intencji Ojczyzny. W 1982 roku ich sprawowanie powierzył ks. Jerzemu Popiełuszce.

W 1984 roku, po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego do jego grobu, na Żoliborz, zaczęli przybywać licznie pielgrzymi, wśród których 14 czerwca 1987 roku był papież Jan Paweł II. Z myślą o nich, ks. Bogucki zorganizował w podziemiach kościoła przy znacznym zaangażowaniu Parafian, a szczególnie p. Neli Wojniakiewicz, pierwsze Muzeum poświęcone Ks. Jerzemu Popiełuszce, gromadzące wszelkie oznaki czci oddawanej Kapłanowi – Męczennikowi. Ks. Bogucki powołał również służby zajmujące się bezpieczeństwem miejsca złożenia doczesnych szczątków ks. Popiełuszki (Kościelna Służba Porządkowa), jak też Kościelną Służbę Informacyjną, zbierającą dane o pielgrzymach przybywających do grobu Ks. Jerzego i przyjmującą pamiątki składane przez nich przy grobie.

Ks. prałat Bogucki uzyskał zgodę władz kościelnych na pochowanie ciała ks. Jerzego przy kościele parafialnym i zorganizował konkurs na projekt grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Na konkurs wpłynęły 142 projekty. Wybrano do realizacji projekt artysty plastyka Jerzego Kaliny. Idea kształtu wybranego dla grobu jest następująca: grób ks. Jerzego jest mogiłą – kurhanem. Otacza go różaniec ułożony w kształcie naszych granic z polnych kamieni. Umieszczony centralnie granitowy krzyż różańca stanowi zarazem pomnik grobowy ks. Jerzego i jakby serce Polski.

Również ks. Bogucki zdecydował o wybudowaniu przy kościele Domu Pielgrzyma. Prace rozpoczął w 1990 roku jego następca – ks. prałat Stefan Gralak (proboszcz w latach 1987 – 1998), a zakończył je ks. prałat Zygmunt Malacki, który został proboszczem parafii w 1998 roku. Ks. Malacki zaangażował się w promowanie kultu ks. Jerzego Popiełuszki i uczynił z parafii centrum wydarzeń kościelnych, kulturalnych i naukowych związanych z osobą tego Kapłana-Męczennika. W 2000 roku kościół św. Stanisława Kostki należał do grona świątyń jubileuszowych Archidiecezji Warszawskiej. 18 maja 2000 roku modlili się w nim, a także przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, biskupi polscy na zakończenie obrad Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Zygmunt Malacki w podziemiach świątyni stworzył nowoczesne, multimedialne Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, które 16 października 2004 roku poświęcił Józef kard. Glemp Prymas Polski. W latach 2005-2009 przeprowadził generalny remont świątyni, rozbudował plebanię i uporządkował teren przykościelny. W 2010 roku nadał ostateczną formę wystrojowi prezbiterium, które przebudował 10 lat wcześniej, uwydatniając jego religijno-patriotyczną symbolikę. Po beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, 19 czerwca 2010 roku, ks. Malacki zainaugurował odprawianie Mszy świętych z nowenną i modlitwą wstawienniczą za przyczyną Błogosławionego, sprawowanych każdego 19. dnia miesiąca o godz. 18.00. W pierwsze liturgiczne wspomnienie Kapłana-Męczennika, 19 października 2010 roku kard. Kazimierz Nycz wyniósł żoliborski kościół do godności Sanktuarium Diecezjalnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W 2010 r. gruntownie przebudowany został dolny kościół. Prace remontowe w podziemiach świątyni zakończył ks. Tadeusz Bożełko, który objął parafię po śmierci ks. prałata Zygmunta Malackiego. Uroczystego poświęcenia dolnego kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu dokonał 14 listopada 2010 roku kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, w obecności Józefa kard. Glempa, Prymasa Seniora.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. kanonik dr Marcin Brzeziński (od 2014r.).

NO COMMENTS

Leave a Reply