(Polski) XIV pielgrzymka biegowa do grobu ks. Jerzego Popiełuszki