GRA MIEJSKA – ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

GRA MIEJSKA – ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Zapraszamy do wyruszenia  podróż śladami życia księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Gra Miejska – Zło Dobrem Zwyciężaj

20 października w godzinach 10:00 – 16:00

Start – Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki

Dla odkrywczych i cierpliwych – nagrody…