W przeddzień urodzin i na miesiąc przed 35. rocznicą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki udostępniono tysiące zdigitalizowanych dokumentów, filmów i nagrań dotyczących legendarnego kapelana Solidarności.

Stworzono jego wirtualne, multimedialne muzeum zawierające wiele niepublikowanych materiałów i wspomnień. Tradycyjne Muzeum księdza Jerzego zaopatrzono w audioprzewodniki w siedmiu językach. Sutanna błogosławionego została poddana konserwacji i niedługo zostanie wystawiona dla wiernych. Wszystko to dzięki trwającemu od czternastu miesięcy projektowi realizowanemu przez Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Księdza Jerzego Popiełuszki dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

Archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki, mieszczące się w dawnym mieszkaniu kapelana Solidarności, zawiera kilkadziesiąt tysięcy dokumentów gromadzonych między innymi w związku z jego procesem beatyfikacyjnym. Są tam bezcenne rękopisy autorstwa księdza Jerzego, jego zdjęcia, nagrywane w latach 80tych filmy, kasety rejestrujące wszystkie Msze za Ojczyznę z udziałem błogosławionego. Są także materiały z Procesu Toruńskiego oraz świadectwa prześladowaniem Kościoła w czasach PRL. Ponad 90 tysięcy stron dokumentów, w tym zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe zostało zdigitalizowanych i profesjonalnie opisanych przez zespół historyków pod kierownictwem prof. Pawła Skibińskiego. Są one od kilu dni dostępne w Ośrodku Dokumentacji dla wszystkich zainteresowanych.

Dzięki zdigitalizowanym zasobom dokumentalnym, można było zrealizować nowoczesną, multimedialną stronę internetową Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Strona ta zawierająca wiele  filmowych i dźwiękowych wspomnień oraz zdjęć i dokumentów, opowiada o życiu księdza Jerzego na tle epoki PRL. Autorzy po raz pierwszy poprzez stronę wirtualnego muzeum opublikowali wszystkie homilie z Mszy za Ojczyznę z udziałem kapelana Solidarności. Treści strony, zawierającej szerokie tło historyczne, które już niebawem dostępne będą także w językach obcych, opracowane zostały przez uznanych biografistów kapelana Solidarności – Ewę Czaczkowską i Tomasz Wiścickiego.

Sutanna w której zginął ksiądz Jerzy, oraz inne elementy jego stroju, przywodzące na myśl dramatyczne wydarzenia sprzed 35 lat, poddano specjalistycznej konserwacji. Działania zrealizowano tak, aby nie naruszyć śladów dramatu ale żeby ochronić tkaniny i pozwolić im trwać dziesiątki lat. Sutanna, dla której tworzona jest specjalistyczna gablota, 19 października, w rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz w pierwsze Święto Duchownych Niezłomnych ma być udostępniona na widok wiernych.

Muzeum księdza Jerzego, które rocznie odwiedzane jest przez około 60 tys. osób, w tym wielu turystów i pielgrzymów z zagranicy, wzbogaciło się o audioprzewodniki dostępne w językach: języki angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, węgierskim. Polską wersję narracji w audioprzewodniku nagrał aktor Adam Woronowicz, który w filmie „Wolność jest w nas” wcielił się w postać księdza Jerzego Popiełuszki. Do muzeum zakupiono także monitory dotykowe operujące w językach: polskim, angielskim, włoskim i francuskim. Muzeum zostało także udźwiękowione. Na jego ekspozycji możemy usłyszeć nagrania archiwalne, w tym wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki i jego matki Marianny Popiełuszko.

– Postawa księdza Popiełuszki, pełna prostoty, szacunku dla człowieka oraz odwagi w wyznawaniu wiary czyniła świat bardziej ludzkim i wolnym. Postawa ta ukoronowana męczeńską śmiercią sprawiła, że do jego grobu, mieszczącego się nieopodal Muzeum na terenie parafii Świętego Stanisława Kostki od 1984 r. przybyły ponad 23 miliony ludzi. Wszystkie te zrealizowane projekty czynią jego osobę i dzieło znacznie bardziej dostępnymi dla współczesnych, również tych z innych krajów i kontynentów – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki.

– To jest rzecz oczywista dla nas, że tu jesteśmy. Dla tego, że wiemy, że ksiądz Jerzy Popiełuszko ciągle jeszcze jest ta osobą, którą powinno się odkrywać i w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że to wszystko co udało się Państwu zrobić z naszą pomocą będzie wpływało na zrozumienie i przeżycie polskości przez Polaków ale i przez tych, którzy przyjeżdżają tu, a przyjeżdżają bardzo licznie, zza granicy. To dla mnie naprawdę wielka radość i duma, że może ktoś przez tą nową, pełną dokumentów i ludzkich świadectw stronę internetową, przez obecność tutaj, w Muzeum, przez kontakt ze zdigitalizowanymi archiwami Ośrodka Dokumentacji, doświadczy czegoś coś co da mu siły do życia. Żeby naprawdę być tym, który będzie zło dobrem zwyciężał. I obyśmy stąd wychodzili zmienieni. Taka jest nasza rola – powiedział podczas konferencji prasowej Cezary Jurkiewicz, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Statutowym zadaniem Fundacji jest podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  w szczególności upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii i bohaterskich czynów narodu polskiego. Projekt ten z punktu widzenia fundacji odegra zarówno znaczącą rolę w kształtowaniu postaw ale i przyczyni się do promocji pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Projekt ten pomoże z miejsca, w którym od czasów obecności księdza Jerzego gromadziły się tłumy wiernych, pielgrzymów i turystów, stworzyć nowoczesną, na miarę czasów placówkę edukacyjną, łączącą kult błogosławionego z historyczną wiedzą o Polsce w trudnych czasach PRLu, dostępną również dla obcokrajowców. Nieocenionym też jest zamierzony efekt, który dzięki współpracy z Polską Fundacją Narodową uda się osiągnąć poprzez ukształtowanie pozytywnego wizerunku Polaków jako ludzi wolnych, kochających wolność i Ojczyznę i o wolność Ojczyzny walczących.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 września, przeddzień urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, przedstawiono wyniki dotychczasowych prac.