Krzyż z relikwiami księdza Jerzego przekazany do gdańskiej parafii

Krzyż z relikwiami księdza Jerzego przekazany do gdańskiej parafii

22 marca o godzinie 15:30 ks. Zygmunt Słomski, proboszcz parafii pw. B. Doroty z Mątew w diecezji Gdańskiej wraz z kilkuosobową delegacją parafian przed grobem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki odebrał krzyż z jego relikwiami. Wśród parafian gdańskich był pan Marian Krzaklewski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w Brukseli, koordynator ds. prawa UE w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ksiądz Zygmunt Słomski poznał księdza Jerzego w Gdańsku, w czasie kiedy był neoprezbiterem.

  • 1