Popiełuszko-Pamiętam

Popiełuszko-Pamiętam

Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
POSZUKUJĄ
PAMIĄTEK, LISTÓW, ZDJĘĆ
oraz
innych przedmiotów związanych z osobą księdza Jerzego Popiełuszki
Naszym celem jest udostępnienie tych bezcennych pamiątek społeczeństwu i badaczom. Wystarczy, że zrobimy ich kopię, oryginały zaś pozostawimy a archiwach domowych.

Jeżeli jesteś w posiadaniu cennych pamiątek, prosimy o kontakt:

email: pamiatki@muzeumkspopieluszki.pl

telefon: 665 109 104

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Warszawie
ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa
z dopiskiem PAMIĄTKI

19 października kard. Kazimierz Nycz w uroczystej koncelebrze sprawował Mszę Świętą w intencji kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mszę poprzedziła procesja do grobu błogosławionego...

Parafia Świętego Stanisława Kostki i działające w jej obrębie Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki starają się o realizację specjalistycznych gablot, w których będę przechowywane przedmioty...

Rok 2018, poza tym, że był rokiem wytężonej, parafialnej pracy duszpasterskiej, rokiem szerzenia kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w jego sanktuarium, muzeum i ośrodku...

Trzeciego grudnia, po konserwacji, powróciły do parafii Świętego Stanisława Kostki elementy ubioru, który w momencie śmierci miał na sobie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sutanna, koszula,...

Dobiega końca pierwszy etap akcji Popiełuszko-Pamiętam, który trwał od września do końca listopada 2018 roku. Dzięki działaniom informacyjnym i promocyjnym udało się dotrzeć do...

14 lat temu twórcy Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki umieścili w pancernej, masywnej gablocie obiekty, które z całą pewnością były świadkami tragedii jaka przed 34...

Pamiątki związane z legendarnym patronem Solidarności, zostały przekazane Ośrodkowi Dokumentacji, Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które jest organizatorem akcji. Śląskie Centrum...

Rozpoczęła się ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty, jak również...

Poczta Polska jest jednym z liderów usług komunikacyjnych, paczkowo–kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym. Z usług firmy korzysta ponad 90% Polaków. Spółka stale wzmacnia najbardziej perspektywiczne obszary – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej. Poczta Polska zdobyła 1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii najcenniejszych polskich marek działających w sektorze usług, a w rankingu ogólnym zajęła 7. pozycję.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników. Jego historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje. Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Działa na terenie całej polski. Struktury terytorialne NSZZ „Solidarność” to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło działalność w marcu 2012 roku. Jest obecnie jedyną placówką zajmującą się w szerokim obszarze historią najnowszą, dotyczącą w szczególności historii ruchu demokratycznego lat 80. na terenie województwa śląskiego. Siedziba instytucji znajduje się w miejscy szczególnym, w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek, tuż obok Pomnika Krzyża, który upamiętnia śmierć 9 górników – ofiar pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Wśród statutowych działań ŚCWiS jest również m.in. zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność” na terenie województwa śląskiego oraz zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na terenie województwa śląskiego oraz o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 r. W statucie znajduje się również punkt mówiący o inspirowaniu i moderowaniu działań mających na celu propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych demokratycznych i obywatelskich. W statucie są również określone sposoby realizacji zadań Centrum. Najważniejsze z nich, to przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej powstaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność“ oraz ekspozycji poświęconej pacyfikacji KWK Wujek. Ostatni punkt statutu mówi zachowaniu pamięci i opiece nad pomnikiem ofiar pacyfikacji KWK Wujek.

Archidiecezja Warszawska
Diecezja Warszawsko-Praska
Archidiecezja Białostocka

email: pamiatki@muzeumpopieluszki.pl

telefon: 665 109 104

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki
ul. Hozjusza 2
01-565 Warszawa