WIECZÓR ŚWIADKÓW ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

WIECZÓR ŚWIADKÓW ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

18 października w przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

o godzinie 19:00 w Domu Amicus przy parafii Świętego Stanisława Kostki odbędzie się Wieczór Świadków.

Drogi życia księdza Jerzego będą wspominać:

Józef Popiełuszko – brat księdza Jerzego Popiełuszki

Hanna Popielska – parafianka z parafii księdza Jerzego z Anina

Elżbieta Murawska – pielęgniarka z Duszpasterstwa Służby Zdrowia prowadzonego przez księdza Jerzego

Tadeusz Wiliński – hutnik z Huty Warszawa związany z Solidarnością oraz z Mszami za Ojczyznę

Ks. Marcin Wójtowicz – wikariusz parafii Świętego Stanisława Kostki w 1984 roku