XIV pielgrzymka biegowa do grobu ks. Jerzego Popiełuszki

XIV pielgrzymka biegowa do grobu ks. Jerzego Popiełuszki

14 września o 17:30, w rocznicę urodzin księdza Jerzego Popiełuszki do jego grobu przybiegła XIV pielgrzymka biegowa zorganizowana przez śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Biegacze ruszyli z Katowic rowerzyści spod pomnika górników poległych w 1981 roku w Kopalni Wujek. Równocześnie pielgrzymka rowerowa do grobu ks. Jerzego przyjechała z Akcji Katolickiej z Olsztyna

Organizatorem biegu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.